05-310 Kałuszyn

ul. Wojska Polskiego 20

Hanna Poławska - Prezes 

Tel. 025/75-76-147