przecięcie wstęgiW dniu 30.12.2020 r. miało miejsce uroczyste oddanie do użytku mostu w miejscowości Gołębiówka w ciągu drogi powiatowej nr 2254W Groszki Stare – Skruda – Grodzisk.

ulica

W dniu 30 października 2020 roku protokołem odbioru prac zakończona została realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Kałuszynie ul. Wyzwolenia".

zdjecie

Z początkiem września rozpoczęła się przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Kałuszynie. Inwestycja obejmuję rozbudowę istniejącego budynku o 4 sale w pełni wyposażone z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, sale do ćwiczeń, zaplecze kuchenne wraz z wyposażeniem oraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowa o nowe części budynku oraz przebudowa istniejącego przedszkola podwyższy walory użytkowe całego obiektu oraz warunki opieki i wychowania przedszkolnego.

Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości 6 370,000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 7 500 000,00 zł.

logo

Miło nam poinformować, że Gmina Kałuszyn otrzymała grant od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn dofinansowano przez Wojewódzki fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 34 130,63zł, całość zadania wynosi 48 758,05zł.

 

 

www.wfosigw.pl

zdjęcie

W dniu 11 lipca 2022r. Pan Arkadiusz Czyżewski - Burmistrz Kałuszyna oraz Pani Maria Bugno podpisali umowę  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  na dofinansowanie „Zdjęcie, transport  i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Kałuszyn” w wysokości 34 130,63zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 48 758,05 zł.

zdjęcia

W dniu 8 lipca 2022r. w Woli Polskiej gm. Jakubów miało miejsce uroczyste podpisanie umów  w ramach Mazowieckiego  Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej  „Mazowsze dla sportu 2022” z budżetu Województwa Mazowieckiego, na które Gmina Kałuszyn otrzymała dotację w wysokości 290 000,00 zł,  przewidywany całkowity koszt zadania 399 990,00 zł.