W dniu 30 października 2020 roku protokołem odbioru prac zakończona została realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Kałuszynie ul. Wyzwolenia".

W ramach inwestycji wykonano nakładkę bitumiczną na długości 120 m i szerokości 5,0m, lewostronne pobocze o szer. 0,50m i prawostronne krawężniki betonowe za łączną kwotę brutto: 97.349,51 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.