rzekazanie czekuW dniu 20 maja 2021r. w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej, ulicy Robotniczej w Kałuszynie” w  ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”  budżetu Województwa Mazowieckiego na które to zadanie Gmina Kałuszyn otrzymała dotację w wysokości 2.000.000,00 zł.

Z ramienia Gminy Kałuszyn umowę podpisał Arkadiusz Czyżewski – Burmistrz Kałuszyna przy kontrasygnacie Marii Bugno – Skarbnika Miejskiego natomiast z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Janina, Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania to 3.500.000,00 zł. Planowane zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie: lewostronnego chodnika, prawostronnego pobocza gruntowego, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową ul. Wojska Polskiego oraz oświetlenie drogowe.

Przedmiotowa inwestycja w znaczny sposób poprawi komunikację na terenie miasta oraz stworzy nowe atrakcyjne tereny budowlane do zabudowy.

 

  • Uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej, ulicy Robotniczej w Kałuszynie”_1
  • Downloads: 0
  • Uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej, ulicy Robotniczej w Kałuszynie”_2
  • Downloads: 0
  • Uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej, ulicy Robotniczej w Kałuszynie”_3
  • Downloads: 0