wydarzenia wrzesień_3W gminie Kałuszyn rozpoczęła się realizacja zadania pn.: „Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie”. Realizacja inwestycji jest wykonaniem porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Kałuszyna Arkadiuszem Czyżewskim a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, na mocy którego Marszałek zobowiązał się do budowy Podstacji Ratownictwa Medycznego o wartości 1.860.00,00 zł. na terenie nieruchomości przekazanej przez gminę Kałuszyn w drodze darowizny położonej przy ul. Mickiewicza (na Starym Rynku).