Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, KałuszynW październiku bieżącego roku została zakończona realizacja zadania  pn.” Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn”.

Ogólna wartość zadania wyniosła  1.842.509,88 zł, a przyznane dofinansowanie w wysokości 1.172.389,04zł stanowiło 63,63% tej kwoty. Pozyskane środki gmina otrzymała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, dotyczącego realizacji operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. 

Realizacja tego zadania przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Kałuszyn w związku ze zwiększonym ruchem kołowym na trasie Kałuszyn – Mrozy i południe powiatu mińskiego.

Coroczne zwiększenie ruchu na tej trasie spowodowane jest dojazdem do już istniejącego węzła autostradowego Ryczołek. W związku z planowaną w najbliższym czasie dalszą budową autostrady z tego węzła do Siedlec, zasadnym jest zabezpieczenie płynności ruchu kołowego ze strony południowej powiatu i wyprowadzenia go poza granice Miasta Kałuszyna i miejscowości Olszewice.