Bardzo dobre zakończenie roku_2W dniu 31.12.2021r. Burmistrz Kałuszyna – Arkadiusz Czyżewski przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego – Marii Bugno  podpisał umowę na dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia zadań ważnych do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 4 000 000,00 zł realizacji zadania pn.:  „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa domu kultury w Kałuszynie” 

Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania to 7 500 000,00 zł. W imieniu Pana Marszałka Adama Struzika umowę podpisały Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego Pani Janina Ewa Orzełowska oraz Pani Elżbieta Lanc.

W ramach przebudowy budynku domu kultury powstanie sala widowiskowa ze sceną, świetlica dziecinna, sale zajęć manualnych, pokoje biurowe i do zajęć tematycznych. Zostanie także wydzielone pomieszczenie, w którym znajdzie się izba pamięci dla uczczenia historii walki o niepodległość, jak również zwycięskiej bitwy o Kałuszyn. W nowych pomieszczeniach będą prowadzone m.in. zajęcia poświęcone tradycji ziemi kałuszyńskiej i całego regionu. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Realizacja zadania nastąpi w latach 2023-2024.

 

  • Bardzo dobre zakończenie roku_1
  • Downloads: 0
  • Bardzo dobre zakończenie roku_2
  • Downloads: 0
  • Bardzo dobre zakończenie roku_3
  • Downloads: 0