zmarźnięta roślina

Burmistrz Kałuszyna informuje, iż w związku z wystąpieniem na terenie gminy Kałuszyn niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim są przymrozki wiosenne, istnieje możliwości składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych.
Wypełnione wnioski należy składać w terminie do dnia 21 czerwca 2024 roku.

plakat
zdjęcie

08 czerwca  2024 roku  dla strażaków i mieszkańców  sołectwa Falbogi w  gminie Kałuszyn był dniem szczególnym. To właśnie w tym dniu druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Falbogach    świętowali jubileusz 95 - lecia powstania Jednostki   oraz  nadania sztandaru.

helikopter

W dniach 12.06.2024 r. w miejscowości Kałuszyn przy ul. 1-go Maja na terenie zbiornika wodnego „Zalew Karczunek” planowane są ćwiczenia lotnicze. W związku z powyższym w wyżej wymienionym dniu od godziny 18.00 nad terenem Kałuszyna może występować uciążliwy hałas.

zaproszenie
plakat
logo

Uprzejmie informujemy, że Gminny Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w dniu 05.06.2024r. (środa) będzie czynny w godzinach 7.00 - 12.00.

plakat

Zgodnie z art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Burmistrz Kałuszyna przedstawia Radzie Miejskiej w Kałuszynie Raport o stanie gminy Kałuszyn za 2023 rok.

miś

„Kiedy  się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”

                                                     -Janusz Korczak

        Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka wszystkim Dzieciom życzymy wielu powodów do radości i uśmiechu, zdrowia i spełnienia  wszystkich marzeń.

Plakat Dzień Dziecka

Informujemy, że Przewodniczący Rady Miejskiej w Kałuszynie Pan Adam Kaczmarczyk, będzie pełnił dyżur w dniu 31 maja 2024r. w godzinach 15.00- - 17.00 w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie w sali Nr 13 (sala konferencyjna).

herb

   Z okazji   Dnia Samorządu TerytorialnegoDnia Pracownika Samorządowego  składamy   najserdeczniejsze  życzenia i wyrazy uznania wszystkim, którzy  współtworzą samorząd w Naszej Gminie -  Radnym Rady Miejskiej w Kałuszynie, Sołtysom, członkom Rad Sołeckich, Pracownikom Urzędu Miejskiego i Jednostek  Organizacyjnych Gminy.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące programu "Czyste Powietrze".

utrudnieniea w ruchu drogowym

Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że Pan Łukasz Komorowski, Przewodniczący Rady Powiatu Węgrowskiego NSZZ RI Solidarność, złożył do tutejszego Urzędu zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, organizowanego przez  Radę Powiatu Węgrowskiego NSZZ RI Solidarność, polegającego na przejeździe kolumny około 100 traktorów, około 100 aut oraz 200 osób protestujących.

Zawody wędkarskie 2024
zdjęcie

Wspaniały dzień na strażackim pikniku rodzinnym „Razem bezpieczni” z okazji dnia dziecka!

brak wody

Informujemy, że w dniu 14 maja 2024r. od godziny 8.30 - 13.00 na terenie całego Kałuszyna nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z przebudową sieci wodociągowej w Kałuszynie.

Za utrudnienia Przepraszamy.

plakat

Gmina Kałuszyn została jednym z laureatów kolejnej  edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 24 tysięcy złotych w pomieszczeniach Klubu Senior + i Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie zostanie zakupiona i zamontowana klimatyzacja.

Życzenia
zdjęcie

W dniu 7 maja  2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie odbyła się I Sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Kałuszynie kadencji 2024 – 2029. I Sesja zwołana została Postanowieniem Nr 280/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 21.04.2024 r. Sesja została poprzedzona Mszą Świętą w intencji Samorządu kałuszyńskiego w Kościele Parafialnym, sprawowaną przez Proboszcza ks. Jerzego Skłuckiego.

zdjęcie

Tegoroczna uroczystość 233. Rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja rozpoczęła się Mszą Św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie.

logo

Uprzejmie informujemy, że Gminny Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w dniu:

08.05.2024r. będzie nieczynny

dyżur odbędzie się w dniu 09.05.2024 od 8:00 do 13:00

życzenia
zdjęcie

Szanowni Państwo z dniem 30 kwietnia 2024r. kończy się kadencja 2018 – 2024 organów jednostek samorządu terytorialnego. Dziękujemy wszystkim Radnym Rady Miejskiej w Kałuszynie za pracę w  tej kadencji, za trud, za sumienne wykonywanie swoich obowiązków oraz za współpracę i zaangażowanie na rzecz Miasta i Gminy Kałuszyn.

plakat

Informuje się, że dzień 02 maja 2024 roku /czwartek/ jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.
W tym dniu pracownicy przebywają na urlopach wypoczynkowych.

utrudnienia

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającymi pracami przebudowy sieci wodociągowej na ulicy Chopina w Kałuszynie, mogą wystąpić przerwy w dostawie wody oraz utrudnienia w wjeździe na posesje od dnia 24.04.2024r. (środa) do dnia 26.04.2024r. (piątek)

Za utrudnienia przepraszamy.

podziękowania

ciezarówka

Poradnik i artykuł z zakresu edukacji prawnej dotyczący kwestii prawnych istotnych dla kierowców i właścicieli pojazdów.

Materiał dostępny jest na stronie: https://powiatminski.pl/aktualnosc-2082-edukacja_prawna_prawo_dla_kierowcow_i.html

do lokalu wyborczego

Informujemy, że w związku z przebudową Domu Kultury, lokale wyborcze dla mieszkańców miasta Kałuszyn znajdują się w Szkole Podstawowej w Kałuszynie.

SP ZOZ

Orkiestra

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie "Orkiestra Dęta im. Jana Pawła II w Kałuszynie" znalazło się wśród beneficjentów w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „ Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego”,

Kultura i inwestycje społeczne.

Pozyskane Środki

ochrona środowiska Zapraszamy do obejrzenia relacji.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wykonanych inwestycji drogowych w Gminie Kałuszyn

Dopisanie wyborców niepełnosprawnych do spisu wyborców. Tylko wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów w dniu 7 kwietnia 2024r. w ramach tego samego okręgu wyborczego.

Rozbudowa PrzedszkolaPrzedszkole miejskie w Kałuszynie - wartość zadania 8,2 miliona złotych, dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład 6,4 miliona złotych.

zdjęcie

12 kwiecień 2024 w hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.

inwestycje

Ostatnie pięć lat trwała intensywna praca Burmistrza, Radnych, Sołtysów oraz osób związanych z funkcjonowaniem samorządu, mająca na celu harmonijny rozwój Miasta i Gminy Kałuszyn. W latach 2018-2024 wartość wykonanych i będących w trakcie realizacji gminnych inwestycji wynosi 70 mln 390 tys. zł, w tym: ponad 52 mln 117 tys. zł to środki pozyskane z zewnątrz w formie dotacji z różnych programów unijnych lub z budżetu państwa i Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Czyżewski

W 14 rocznicę katastrofy smoleńskiej burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski złożył kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym wszystkie ofiary tragedii.

podziękowanie

nask

Szanowni Państwo, ostatnie wybory do Parlamentu RP pokazały nam, jak silne natężenie działań dezinformacyjnych następuje w czasie, w którym obywatele oddają swoje głosy. W związku z odbywającymi się już w ten weekend Wyborami Samorządowymi, zespoły NASK-PIB będą czuwały nad bezpieczeństwem w internecie – monitorując zarówno przypadki dezinformacji, jak i potencjalnych cyberzagrożeń.

wybory 2024

Informujemy, że wszystkie informacje dotyczące wyborów Samorządowych 2024r z terenu Kałuszyna, publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie pod adresem:

http://www.umgkaluszyn.bip.org.pl.

plakat
plakat

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 4 kwietnia 2024 roku do 17 kwietnia 2024 roku przeprowadzona zostanie wiosenna akcja szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim.

życzenia
brak wody

W związku z przebudową sieci wodociągowej w dniu 02.04.2024 w godzinach 09:00-13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy.

ZGK Kałuszyn

W dniu 29 marca 2024 r. (piątek) Urząd Miejski  w Kałuszynie będzie czynny do  godziny  1300.

zdjęcie

Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową, która symbolizuje wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy.

W świątecznej atmosferze przebiegało spotkanie Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, zorganizowane w 22 marca 2024 r. w klubie Seniora przez Dyrektora Domu Kultury w Kałuszynie Pana Mariana Pełkę.

sesja 21.03.2024

21 marca odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie podsumowująca kadencję 2018-2024. Burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski po podsumowaniu 5,5 rocznej, udanej kadencji podziękował radnym, sołtysom, pracownikom urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy za owocną współpracę. Ta kadencja była wyjątkowo dłuższa, ale też trudna z uwagi na uszczuplane dochody czy pandemię.

plan
  • Zakończenie I etapu rozpoczętej w br. przebudowy ul. Ogrodowej wraz z budową infrastruktury (sieci wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji burzowej, oświetlenia ulicznego, chodnika, nakładki bitumicznej) oraz jej kontynuacja w postaci II etapu (do ul. Jutrzenki) i III etapu (połączenie ul. Ogrodowej z Patokiem), co stworzy nową przestrzeń pod zabudowę mieszkaniową.

W dniu 21 marca 2024 r. na hali sportowej  Szkoły Podstawowej  w Kałuszynie odbyło się Samorządowe Spotkanie Wielkanocne Burmistrza Kałuszyna z Radnymi Rady Miejskiej, Sołtysami,  Kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Kałuszyn oraz Przedstawicielami organizacji.

zdjęcie

W dniu 21 marca odbyło się uroczyste otwarcie przez Pana Burmistrza Arkadiusza Czyżewskiego oraz Panią Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kałuszynie Renatę Roguską nowo rozbudowanego i wyremontowanego budynku przedszkola.

przedszkole

Szanowni Mieszkańcy!
W związku ze zbliżającym się końcem obecnej kadencji Burmistrza Kałuszyna i Rady Miejskiej w Kałuszynie przedstawiamy Państwu podsumowanie działań inwestycyjnych samorządu Gminy Kałuszyn, obejmujących kadencję przypadającą na lata 2018-2024. Przez cały ten okres trwała intensywna praca Burmistrza, Radnych, Sołtysów oraz osób związanych z funkcjonowaniem samorządu, mająca na celu harmonijny rozwój Miasta i Gminy Kałuszyn.

W dniu 17.03.2024r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej odbyło się spotkanie Burmistrza Arkadiusza Czyżewskiego z mieszkańcami Kałuszyna. Na spotkaniu Burmistrz omówił zrealizowane inwestycje w latach 2018-2023r oraz przedstawił zadania zaplanowane w budżecie gminy na 2024r. Na spotkaniu Burmistrz omówił także stan realizacji trwających inwestycji. Poniżej reportaże.

zdjęcie

zdjęcie

Pod koniec lutego tego roku rozpoczęły się prace budowlane przy rozbudowie Domu Kultury w Kałuszynie. Wartość inwestycji to ponad 5 mln złotych, Gmina Kałuszyn pozyskała na to zadanie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 4 mln złotych.

utrudnienia

Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że Pan Marek Boruc, Przewodniczący MRW NSZZ Rl Solidarność, złożył do tutejszego Urzędu zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia,

zdjęcie

11 marca przypada Dzień Sołtysa. To okazja by docenić liderów wiejskich społeczności, których rola jest kluczowa dla rozwoju sołectw.

pla

W dniu 8 marca  2024r. w Klubie ”SENIOR +”  w Kałuszynie świętowano Dzień Kobiet. Organizatorem spotkania był Ośrodek Pomocy Społecznej  w strukturach, którego działa Klub „SENIOR+”.

życzenia
logo

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie nt.:Płatności bezpośrednie w 2024 r

 Dnia 11 marca 2024 r o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie ul. Pocztowa 1

Organizator: Jerzy Grabowski -  PZDR Mińsk Mazowiecki

Wykładowca: Małgorzata Zwierz - PZDR Mińsk Mazowiecki

zdjęcie

1 marca 2024 r. obchodziliśmy  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Organizatorami  obchodów w Gminie Kałuszyn byli: Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski oraz Proboszcz Parafii pw. WNMP ks Jerzy Skłucki, Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele w intencji żołnierzy podziemia niepodległościowego.

utrudnienia

Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że Pan Łukasz Komorowski, Przewodniczący MRW NSZZ Rl Solidarność złożył do tutejszego Urzędu zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia,

zdjęcie

28 lutego 2024 r. odbyły się uroczystości upamiętnienia 81. rocznicy przyjęcia Dzieci Zamojszczyzny w Kałuszynie.

staż

Urząd Miejski w Kałuszynie przyjmie na staż 2 osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mińsku Mazowieckim oraz spełniające kryteria kwalifikujące do odbycia stażu na stanowisku pracownik biurowy.

zdjęcie

W dniu 25 lutego 2024r. na zaproszenie Wójta Gminy Grabowiec koło Zamościa delegacja z Gminy Kałuszyn uczestniczyła w uroczystości  upamiętniającej 81. Rocznicę wysiedlenia Grabowca i okolic. Część wysiedlonych dzieci i osób starszych trafiła do Miasta Kałuszyn i istniejącej wówczas Gminy Chrościce, gdzie uzyskały pomoc.

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów, przyznawane są w Gminie Kałuszyn od 2002 r. Wówczas to Rada Miejska w Kałuszynie podjęła uchwałę o wspieraniu najlepszych uczniów naszych szkół.

zdjęcie

20  lutego 2024 r. w Garczynie Dużym   odbyła się  Gminna Olimpiada Wiedzy  o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i  Przedsiębiorczości.

ćwiczenia

W dniach 20-22.02.2024 r. w miejscowości Kałuszyn przy ul. 1-go Maja na terenie zbiornika wodnego „Zalew Karczunek” planowane są ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej. W związku z powyższym w wyżej wymienionych dniach od godziny 9.30 wystąpi wzmożone przemieszczanie się pojazdów pożarniczych na drogach w Kałuszynie. Planowane zakończenie ćwiczeń około godziny 13:00.

utrudnienia

Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że Pan Łukasz Komorowski Przewodniczący Rady Powiatu Węgrowskiego MRW NSZZ RI Solidarność, złożył do tutejszego Urzędu zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia,

DRAGON-24

Informujemy, że zgodnie z otrzymanym w dniu 9 lutego 2024 r. pismem od Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, od dnia 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

utrudnienia

Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że Pan Marek Boruc Przewodniczący MRW NSZZ RI Solidarność złożył do tutejszego Urzędu zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia,

logo

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na  Gminną Olimpiadę Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości. Partnerami wydarzenia są Burmistrz Kałuszyna,   Dom Kultury w Kałuszynie oraz Sołectwo Garczyn Duży.

logo

Dnia 1.03.2024 o godzinie 09:00 planowane jest szkolenie przy współudziale Powiatowego Lekarza Weterynarii, dla wszystkich hodowców chcących ubijać zwierzęta we własnym gospodarstwie na potrzeby domowników.

logo

Padł kolejny rekord WOŚP  w sztabie Kałuszyn. Na obecną chwilę mamy 72 520,61 zł. 

To jeszcze nie jest oficjalny wynik zbiórki, ale juz teraz możemy cieszyć się i dzielić się z Wami tą radosną nowiną!!!

Dziękujemy!!!

P.S. ZOSTAŁO NAM JESZCZE KILKA WOŚPOWYCH KOSZULEK DAMSKICH I MĘSKICH, KALENDARZE I OBRAZY. GDYBY KTOŚ BYŁ ZAINTERESOWANY ZAKUPEM, ZAPRASZAMY DO PANI TERESY KOWALSKIEJ DO KOŃCA TEGO TYGODNIA.

W okresie od 01.02.2024r. do 29.02.2024r. należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące: „Opłat za korzystanie ze środowiska”.

zdjęcie

161 lat temu, 22 stycznia 1863 roku, wybuchło powstanie styczniowe, skierowane przeciwko Rosji.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim informuje, iż będzie istniała możliwość wystąpienia właścicieli lasów z wnioskiem o dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2024 r. związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1356 ze zm.).

komunikat

Szanowni Państwo,

   Informuję, że w dniach 15 i 16 stycznia 2024 r. w godz. od 9.00 – 15.00 w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie będą ograniczenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców. Możliwe będzie wyłącznie załatwienie sprawy niecierpiącej zwłoki z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego bądź złożenie wniosku/podania w sekretariacie - pokój nr 1.

   Ograniczenia spowodowane są koniecznością przeszkolenia całej załogi Urzędu Miejskiego w związku z wdrażaniem nowego systemu EZD PUW.

Za utrudnienia przepraszamy.

orsza

Ulicami miasta przeszedł 4. Orszak Trzech Króli. Organizatorem była Biblioteka Publiczna w Kałuszynie. Partnerami wydarzenia byli: Gmina Kałuszyn, Parafia Wniebowzięcia NMP w Kałuszynie, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Klub Seniora w Kałuszynie, Dom Kultury w Kałuszynie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku, OSP Kałuszyn, Orkiestra Dęta im. Św. Jana Pawła II w Kałuszynie, Fundacja - Orszak Trzech Króli.

zdjęcia... więcej zdjęć na profilu Biblioteki Publicznej w Kałuszynie

Jan Żyliński

    Ze smutkiem informuję, że w dniu 3 stycznia 2024 roku  w Londynie zmarł Honorowy Obywatel Kałuszyna  Pan Jan Żyliński. Pan Jan Żyliński był fundatorem pomnika Złoty Ułan w Kałuszynie,  wzniesionego ku czci  polskich kawalerzystów bohaterów września 1939 roku  oraz jego ojca rotmistrza Andrzeja Żylińskiego, dowodzącego szarżą 4 szwadronu 11 Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, podczas bitwy o Kałuszyn w dniach 11-12 września 1939 r. Pomnik został odsłonięty 13 września 2014 roku z okazji 75. rocznicy bitwy pod  Kałuszynem w 1939r. Pan Jan Żyliński  przez wiele lat współpracował z Gminą Kałuszyn  w zakresie popularyzacji i upamiętniania  bohaterstwa polskiej wojskowości, a w szczególności kawalerii.

Cześć jego pamięci.

Burmistrz Kałuszyna

/-/ Arkadiusz Czyżewski

orszak 2023
komunikat

Informuje się, że dzień 02 stycznia 2024 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w zamian za 06 stycznia 2024 roku – (Święto Trzech Króli)  przypadające w dniu wolnym od pracy,

       W związku z powyższym w tym dniu Urząd będzie nieczynny.

życzenia
dowod

Uprzejmie zawiadamiamy, że w związku z wdrożeniem rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty, w dniu 28 grudnia br. wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane do godziny 10.00.

zdjęcie

W niedzielę 17 grudnia 2023 r. na Placu Kilińskiego w Kałuszynie odbył się „Kałuszyński Jarmark Bożonarodzeniowy”.

zdjęcie

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny. W naszych domach wigilijna kolacja i obchody świąt przygotowywane są zgodnie z tradycjami przekazywanymi z pokolenia na pokolenia.

wigilia

W Bibliotece Publicznej w Kałuszynie spotkali się na Samorządowym Spotkaniu Opłatkowym.

zdjęcie

Jak co roku o tej porze spotkaliśmy się w gronie naszej klubowej rodziny wraz z zaproszonymi gośćmi, aby celebrować Święta Bożego Narodzenia.Życzenia, dzielenie się opłatkiem, wspaniałe występy Kreatywnego Uniwersytetu Dziecięcego, Julii Pietrzak oraz Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II w Kałuszynie wprowadziły nas w świąteczny nastrój.

jarmark 2023
zdjęcie

W dniu 5 grudnia 2023 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim wydał pozytywną decyzję Inwestorowi - Gminie Kałuszyn na użytkowanie rozbudowanej części budynku przedszkola.

mikrofon

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej otrzymała od Radia Warszawa zaproszenie dla Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu mińskiego do udziału w cyklu audycji radiowych. Pierwsze wywiady zostaną wyemitowane w tygodniu przedświątecznym (nagrania odbędą się wcześniej). Kolejne audycje będą transmitowane w czasie karnawału.

paca

Pilnie poszukujemy kierowcy kat.C na wóz asenizacyjny.

Gwarantujemy pracę na stałe z atrakcyjnym wynagrodzeniem.

Praca w godzinach od 07:00 do 15:00.

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 661540505

Dyrektor ZGK Kałuszyn

VIII turnus Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej to ponad 8200 żołnierzy szkolących się w całym kraju. Jest to rekordowa liczba uczestników, którzy w tym roku postanowili zasilić szeregi Wojska Polskiego.

plakat

ZAPRASZAMY NA OGÓLNOPOLSKI ZLOT MORSÓW NAD ZALEWEM KARCZUNEK W KAŁUSZYNIE.
Organizatorami wydarzenia jest Gmina Kałuszyn wraz z Klubem sportowym „Victoria” Kałuszyn. Partnerem wydarzenia jest: Samorząd Województwa Mazowieckiego.

kwiaty

   Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie składamy serdeczne życzenia i wyrazy uznania za codzienną pracę.

Informujemy, że na stronie internetowej: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/ publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

zdjęcie

     17 listopada br. w Klubie „SENIOR +”  w Kałuszynie odbyłosię spotkanie  z okazji  Ogólnopolskiego Dnia Seniora.

kampania

15 listopada  2023 roku w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa  w Kałuszynie   odbyło się spotkanie w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

kran

W związku z dużymi ubytkami wody, ZGK Kałuszyn prosi mieszkańców o sprawdzenie szczelności posiadanych przyłączy wodociągowych.
W razie stwierdzenia ewentualnych wycieków prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 661540505 lub 695620120.
Na chwilę obecną Zakład nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu ciśnienia wody na sieci.
Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy.
ZGK Kałuszyn

Aktualne informacje dotyczące awarii wody na terenie gminy Kałuszyn dostępne na stronie ZGK Kałuszyn http://www.zgkkaluszyn.pl/bip/

zdjęcie

Organizatorami gminnych obchodów 105. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości byli Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski oraz Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie ks. Jerzy Skłucki.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie informuje, że w związku z awarią wodociągową w dniu 06.11.2023 r.  w godzinach 9.00 – 13.00. nie będzie wody na osiedlu za szkołą (ul. Ogrodowa i częściowo ul. Pocztowa).

plakat
czad

Od października 2023 do marca 2024 roku trwa ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”, której tematami są zagrożenia związane z powstaniem pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

siłownia

Koło Gospodyń Wiejskich Dobrożanki w Wąsach jest jednym z laureatów kolejnej edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”.

plakat lisy

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 4 do 15 listopada 2023 roku przeprowadzona zostanie kolejna akcja szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim.

Mazowiecki Instytut Kultury w zeszłym roku rozpoczął badanie dotyczące zmian w uczestnictwie w kulturze, jakie zaszły w ostatnim czasie.

plakat

Zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego do uczestnictwa w głosowaniu, które odbędzie się w terminie od 17 do 30 października 2023 r. wyłącznie elektronicznie, przez stronę dialog.mazovia.pl. Głosowanie jest bezpłatne.

kwiaty

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele oraz Pracownicy Placówek Oświatowych Gminy Kałuszyn

wyróżnienie

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy wyróżnienie w 2. edycji ogólnopolskiej akcji Biblioteka Przyjazna Dzieciom organizowanej przez Przystanek Rodzinka.

godło i flaga

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023 Moduł 2, Gmina Kałuszyn pozyskała środki na zapewnienie w bieżącym roku działalności Klubu „Senior+”, funkcjonującego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej.

plakat
sztandar

28 września 2023r. w Parku Miejskim w Kałuszynie odbędzie się uroczystość wręczenia sztandaru Szkole Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Uroczystość rozpocznie się mszą świętą o godz. 11:00. Serdecznie zapraszamy.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 26 września do 06 października 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

logo

W październiku br. rozpoczynamy badanie ilościowe dotyczące potrzeb i oczekiwań mieszkańców metropolii warszawskiej. Wyniki badania zostaną wykorzystane do przygotowania diagnozy w ramach „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej 2040”. Badanie realizuje Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy z firmą IBC Advisory S.A.

plakat

Burmistrz Kałuszyna informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o bezpłatne usunięcie przez specjalistyczną firmę pokryć dachowych zawierających azbest z budynków należących do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – w dwóch wariantach:

plakat
plakat
zdjęcie

Na stadionie Victoria Kałuszyn odbyły się III Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej służb mundurowych im st. sierż Marcina Szpyruka. Współorganizatorem wydarzenia była Gmina Kałuszyn .

zdjęcie

W dniu 2 września 2023 roku Koło Gospodyń Wiejskich Dobrożanki  w ramach kultywowania mazowieckich zwyczajów zorganizowało „Dzień Ziemniaka w Wąsach”.

plakat
zdjęcie

zdjęcie

12  września br obchodziliśmy uroczyście  84. Rocznicę jednej z najkrwawszych bitew kampanii wrześniowej pod  Kałuszynem, która mimo znacznych strat była zwycięska dla Polaków. Organizatorami obchodów byli: Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski,   Starosta Miński Pan Antoni Jan Tarczyński  oraz Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  w Kałuszynie ksiądz Jerzy Skłucki.

plakat
zdjęcie

W Kałuszynie wystartował projekt Legia Soccer Schools. Kolejne spotkanie organizacyjne odbędzie się 16 września o godz. 12:30 na orliku. Zapraszamy wszystkich chętnych od 3 do 7 roku życia.

plakat
plakat
logo

W terminie od 1.09.2023 r. do 15.09.2023 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2023/2024.

Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 2/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej. Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 24 września 2023 roku.

Zakład Gospodarki w Kałuszynie wykonał na zlecenie Sanepidu badania wody po oczyszczeniu wodociągów. Z badań wynika, że wszystkie parametry wody mieszczą się w normie. Obecnie PSSE Mińsk Mazowiecki pobrała po raz ponowny próbki do badania, które mają potwierdzić wcześniejszy wynik - czas oczekiwania na wyniki i opinię Sanepidu wynosi 3 dni. Do tego czasu nadal obowiązują zalecenia o przegotowywaniu wody wykorzystywanej do spożycia.

wyniki badań.pdf

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) organizuje konkurs "Lokalne Ekopraktyki", do udziału w którym serdecznie zapraszamy lokalne społeczności.

Spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w  wyborach do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej  udostępniony będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn (pokój nr 6a) w dniu 25 sierpnia 2023 roku w godzinach pracy urzędu.

Uprzejmie informujemy, że  w dniu 23.08.2023 r. (środa) od godziny 8.00 do godziny 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Ogrodowej, ul. Polnej, Osiedlu za szkołą oraz w miejscowościach Patok i Szymony.

Poszukujemy domu dla  4-miesięcznych psów i suczki.

W dniach 2-3 września Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej organizuje Rajd rowerowy „Na dwóch kółkach wokół powiatu mińskiego”.

Do 31 sierpnia 2023 r. rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok, mogą ubiegać się o przyznanie płatności ryczałtowej. Stawka pomocy to 225 euro/ha (nie więcej niż 1125 euro na gospodarstwo).

plakat

Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 1 sierpnia 2023 roku o godzinie 17:00 w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, na terenie miasta i gminy Kałuszyn uruchomione zostaną syreny alarmowe w celu uczczenia pamięci poległych w Powstaniu Warszawskim.

Syreny alarmowe będą uruchomione przez 1 minutę, emitując dźwięk ciągły.

Włączenie syren nie będzie związane z wystąpieniem żadnego zagrożenia.

Ustala się dzień 14 sierpnia 2023r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Wypełnione i czytelnie podpisane wnioski można składać od 31 lipca 2023 do 4 sierpnia 2023 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie  w  godz. pracy urzędu. 

akcyza

W okresie od 01.08.2023r. do 31.08.2023r. należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

plakat

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Mińsku Mazowieckim,  informuje  o uproszczeniu zasad przemieszczania ziemniaków z Polski do innych Państw UE.

Projekt „Czyste Sołectwo” skierowany jest do sołectw/sołtysów i polega na zbiórce elektroodpadów.

Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie z  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dwa zadania inwestycyjne:

W dniu 12  lipca 2023 r.  w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody z siedzibą w OSP w Cegłowie miało miejsce uroczyste podpisanie umów w przedmiocie  dofinansowania przez  Samorząd Województwa Mazowieckiego realizacji zadań  gmin z powiatu mińskiego.  

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

„Dostępne mieszkanie” w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” realizowanego przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, które będzie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przysługuje sołtysom i byłym sołtysom.

Dnia 29 czerwca 2023 roku odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Kałuszynie -    czyli jedno z najważniejszych posiedzeń rady i pracy samorządu. Obrady odbyły się w sali widowiskowej Domu Kultury w Kałuszynie.

Zgodnie z uchwałą 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, wybory do izb rolniczych VII kadencji odbędą się 24 września 2023 r.

Noc Świętojańska to wyjątkowy czas, kiedy społeczności zbierają się razem, by celebrować letnie przesilenie i cieszyć się magią lata.

Fundacja Orlen ogłosiła nabór w szóstej edycji programu „Moje Miejsce na Ziemi”, w której pula środków przeznaczonych na dofinansowanie to 3 mln zł.

Informujemy, że Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia  pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości 10.000,00 zł.

Konsultujemy „Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. programu Czyste Powietrze.

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju odbywają się istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne. Obowiązek udziału w nich mają wylosowane gospodarstwa rolne. Jeśli rolnik nie wypełnił do 16 czerwca formularza przez Internet, porozmawia teraz osobiście lub telefonicznie z ankieterem.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informuje się , że została wyłączona z użytkowania  część urządzeń na placu zabaw w parku miejskim, w związku ze złym stanem technicznym.tj. zjeżdżalnia, skoczek i urządzenie z linkami do podciągania.

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Kałuszyn przymrozków wiosennych, informuję o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w terminie do dnia 28 czerwca 2023 roku.

zdjęcie

11 czerwca nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie po raz drugi odbył się Festiwal Smaku i Folkloru. Organizatorami tegorocznej imprezy byli: Koło Gospodyń Wiejskich Galimatias w Stojadłach, Miasto i Gmina Kałuszyn oraz Biblioteka Publiczna w Kałuszynie.
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Parlamentarzyści: Senator RP Pani Maria Koc i Poseł RP Pan Daniel Milewski. Festiwal odwiedził Pan Premier Mateusz Morawiecki.

zdjęcie

 W dniu 10 czerwca 2023 r.  na błoniach nad Zalewem Karczunek  odbyły się  gminne zawody sportowo-pożarnicze  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kałuszyn. Organizatorem zawodów był  Burmistrz  Kałuszyna   oraz Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP  w Kałuszynie.

plakat

„Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” 24 czerwca 2023 r. uruchomi wakacyjne połączenie Warszawy z Trójmiastem i Ustką – pociąg „Słoneczny”, dodatkowo tak jak w poprzednim roku uruchomione zostanie połączenie w soboty, niedziele i święta - „Słoneczny – BIS”, które umożliwi podróżnym dojazd do Trójmiasta.

plan

W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ FESTIWALU FOLKLORU I SMAKU OD DNIA 9 CZERWCA OD GODZ. 17:00 ZOSTAJE ZAMKNIĘTY WJAZD I PARKING NAD ZALEWEM. W PIĄTEK I SOBOTĘ MOŻLIWY WJAZD TYLKO NA TEREN TRAWIASTY NA BŁ ZALEWU.

kondolencje
plakat
życzenia
roboty drogowe

W dniach 30 maja 4 czerwca rozpoczną się prace naprawcze nawierzchni drogi krajowej Nr 2 w m. Kałuszyn na odcinku od km 533+955 do km 534+645 (wlot do Kałuszyn od strony Mińska Mazowieckiego). Roboty związane z naprawą nawierzchni będą generować znaczące problemy w ruchu drogowym.

życzenia
życzenia
plakat
plakat

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR,

zdjęcie

Członkowie  Koła Młodych Przyrodników ze  Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, od września 2022 roku realizowali ogólnopolski projekt „Być jak Ignacy”.

plakat

Chcesz rozwinąć swój biznes?

Brakuje Ci środków?

Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej ?.

zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące Pożyczka Mała oraz Pożyczka Duża

logo

W okresie wakacji 2023 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

zdjęcie

Życzeia

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do korzystania z wzorów pism przygotowanych przez Fundację Inter Vivos, która w 2023 r. prowadzi zadania z zakresu edukacji prawnej w powiecie mińskim.

plakat
przepust

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Mińsku Mazowieckim, mając na względzie porządek i bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz terenów do nich przyległych pragnie przypomnieć,

13 kwiecień jest Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustanowionym przez  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 roku.

zdjęcie

Trzynaście lat temu, 10 kwietnia 2010 r., w katastrofie samolotu Tu-154M w Smoleńsku zginęło 96 osób, wśród nich: prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz inne osobistości.

plakat
zdjęcie

Zakończył się pierwszy etap prac renowacyjnych nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie - oczyszczona została plaża a z chodników usunięto nagromadzony przez lata nadmiar piasku.

W  dniu 7 kwietnia 2023 r. Urząd Miejski w Kałuszynie będzie czynny do godz. 14.00

zdjęcie

W dniu 29 marca 2023 r. w Domu Kultury w Kałuszynie odbyło się Samorządowe Spotkanie Wielkanocne Burmistrza Kałuszyna z Radnymi Rady Miejskiej, Sołtysami, Kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Kałuszyn oraz przedstawicielami organizacji.

logo

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza osoby,  którym upływa termin ważności uprawnień na: Szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy (kurs chemizacyjny)

Dnia 12 kwietnia  2023 r o godz. 8.30 w Domu Kultury w Kałuszynie ul.Warszawska 45

Zgłoszenia u organizatora do dnia (liczba miejsc ograniczona), tel.  723 436 377 - Jerzy Grabowski -  PZDR Mińsk Mazowiecki

Wykładowca:  Krzysztof Rzewuski  –  główny specjalista MODR/O Siedlce

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. programu Czyste Powietrze. W ramach tego programu, można uzyskać dofinasowanie na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, które nie spełniają obowiązujących norm w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz termomodernizację tych budynków. Spotkanie odbędzie się 28  marca  2023 roku o godz. 10:00 w Urzędzie miejskim w Kałuszynie.

zdjęcie

W dniu 14 marca 2023 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Kałuszynie odbyło się spotkanie Burmistrza Kałuszyna Pana Arkadiusza Czyżewskiego z Sołtysami Gminy Kałuszyn.

loko punktu

Uprzejmie informujemy, że Gminny Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w dniu 15.03.2023 r. będzie nieczynny, punkt w tym dniu będzie czynny w Urzędzie Miejskim w pokoju 6b w godzinach od 13:00 do 14.00

W piątek 17.03.2023r. pkt. będzie czynny w godz. 11.00 - 15.00

plakat
plakat
logo

 

W związku z szerokim zakresem prac modernizacyjnych, prowadzonych przez zarządcę infrastruktury kolejowej, czyli PKP PLK S.A. m.in. na stacji Warszawa Zachodnia, od 12 marca 2023 r., zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy, która będzie obowiązywać do 10 czerwca 2023 r.

plakat
logo

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS (Rozporządzenie Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2757).

zdjęcie

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w  Kałuszynie

1 marca 2023 r. obchodziliśmy  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorami  obchodów w Gminie Kałuszyn byli: Burmistrz Kałuszyna Pan  Arkadiusz Czyżewski oraz Proboszcz Parafii pw. WNMP  ks Jerzy Skłucki,   Uroczystość  rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele w intencji żołnierzy podziemia niepodległościowego.

zdjęcie

W dniu 28 lutego 2023 r.  przypada okrągła 80. Rocznica transportu Dzieci Zamojszczyzny, w większości z okolic miejscowości Grabowiec.

zdjęcie

28 lutego 2023 r. w Domu Kultury w Kałuszynie odbyła się Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i  Przedsiębiorczości.

zdjęcie

W dniu 26 lutego 2023 r. na zaproszenie Wójta Gminy Grabowiec koło Zamościa, delegacja z Gminy Kałuszyn uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej 80 Rocznicę wysiedlenia Grabowca i okolic. Część wysiedlonych dzieci i osób starszych trafiła do Miasta Kałuszyn i istniejącej wówczas Gminy Chrościce, gdzie uzyskały pomoc.

logo

Odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie  http://rejestr-bdo.mos.gov.pl

logo

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie nt.: Płatności bezpośrednie, Ekoschematy nowym instrumentem finansowym WPR 2023-2027

logo

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie nt.: Integrowana Ochrona Roślin z uwzględnieniem monitoringu agrofagów i wsparcia podejmowania decyzji w zwalczaniu organizmów szkodliwych w oparciu o aplikacje powstałe w projekcie e DWIN

wiatr

Informujemy, że zgodnie z prognozami zagrożeń IMGW, przez najbliższe doby cała Polska znajdzie się pod wpływem bardzo silnego wiatru, a miejscami nawet huraganu. Tym gwałtownym zjawiskom meteorologicznym mogą towarzyszyć równie gwałtowne opady śniegu i deszczu.

informacja

Informuje się, że leśniczy Nadleśnictwa Mińsk Pan Witold Mielczarek  w   dniu 14 lutego 2023 r. nie będzie przyjmował interesantów w Kałuszynie.

wzór formularza

Szanowni Państwo, zbliża się czas składania rozliczeń podatkowych PIT. Pieniądze z rocznych rozliczeń podatkowych w około 38 % trafiają do budżetu gminy, w której są Państwo zameldowani lub wskażą jako miejsce zamieszkania.

mapa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa W Mińsku Mazowieckim uprzejmie informuje, że od dnia 21.11.2023 r. nowa siedziba Placówki Terenowej KRUS w Mińsku Mazowieckim znajduje się pod adresem :Jana Łupińskiego 44, 05 -300 Mińsk Mazowiecki (stary poligon).

zdjęcie

W dniu 6 lutego br w siedzibie OSP Falbogi odbyło się uroczyste przekazanie odzieży ochronnej dla strażaków z OSP Falbogi, Gołębiówka, Nowe Groszki, Olszewice, Wąsy i Zimnowoda w ramach wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W okresie od 01.02.2023r. do 28.02.2023r. należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

plakat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim zaprasza na spotkanie edukacyjne "Twoje zdrowie w Tobie", które odbędzie się w Domu Kultury w Kałuszynie dnia 10.02.2023 r. o godz. 10.00.

plakat
logo

Miło mi poinformować, że sztab WOŚP z Kałuszyna zebrał 67.685,99zł Teraz pieniądze przeliczy Bank Spółdzielczy i wtedy ostatecznie zostaną podane wyniki tegorocznej zbiórki.
Ale już teraz dziękujemy wszystkim ludziom (małym i dużym) o wielkich sercach. Bez Was nic by się nie udało!

logo

Firma “Elektro-Silver” sp. z o. o. w dniach od 30.01.2023r do 17.02.2023r będzie prowadziła prace związane z budową sieci elekroenergetycznej, na zlecenie PGE Dystrybucja SA , w Kałuszynie.

zdjęcie

W dniu 20 stycznia br. gratulacje oraz życzenia przyjął najstarszy mieszkaniec naszej gminy – Pan Heronim Wąsowski z Milewa.

zdjęcie

W dniu wczorajszym Gminę Kałuszyn odwiedziła delegacja lokalnych grup działania z Hiszpanii i Portugalii, którą ugościł Burmistrz Arkadiusz Czyżewski i LGD Ziemi Mińskiej. Nasi goście zwiedzili park miejski oraz pomnik Złotego Ułana, gdzie zapoznali się z historią Kałuszyna. Na zakończenie wizyty udali się nad  Zalew Karczunek, gdzie mogli zobaczyć kałuszyńskich morsów i skorzystać z sauny oraz poczęstunku przygotowanego przez KGM Mamy Mocne.

zdjęcie

Kałuszyn uczcił bohaterstwo uczestników zrywu narodowo-wyzwoleńczego przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

zdjęcie

W ostatnich dniach Urząd Miejski w Kałuszynie zakupił ciągnik za kwotę 150 tyś zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie. Nowy pojazd podniesie jakości świadczonych usług dla mieszkańców gminy Kałuszyn.

BURMISTRZ  KAŁUSZYNA OGŁASZA otwarty konkurs ofert Nr 2/2023 dla podmiotów uprawnionych  do realizacji w 2023 roku zadania publicznego  na terenie Gminy Kałuszyn  pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka  uzależnień  i przeciwdziałanie patologiom społecznym”

treść ogłoszenia.pdf

BURMISTRZ ogłasza otwarty konkurs ofert Nr 1/2023 dla podmiotów uprawnionych do realizacji w 2023 roku zadania publicznego na terenie Gminy Kałuszyn pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

treść ogłoszenia.pdf

plakat

Informujemy, że 12 stycznia br. rozpoczął się nabór do trzeciej odsłony Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Tematem przewodnim tej edycji będą „Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe”.

zdjęcie

Gmina Kałuszyn we współpracy z klubem "Victoria" Kałuszyn realizowała zadanie: "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie poprzez wykonanie ogólnodostępnej sauny."W dniu 14 stycznia Burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski wraz z przedstawicielami klubu "Victoria" p. Markiem Cembrowskim i p. Dariuszem Przybyłko oraz Wykonawcą firmą Całorocznedomy.pl Adam i Katarzyna Oleszkiewicz dokonali uroczystego otwarcia sauny.

plakat

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne.

plakat
plakat
zyczenia
beczka

Gmina Kałuszyn zakupiła wóz asenizacyjny z beczką o pojemności 12m3 w celu sprawniejszej obsługi potrzeb mieszkańców. Samochód przystosowany jest do odbioru ścieków metoda tradycyjną oraz poprzez przyłącze "strażackie". Beczka, pompa oraz oprzyrządowanie znajdujące się na samochodzie jest nowe.

W dniu dzisiejszym,20 grudnia 2022 r. członkowie Klubu Senior+ w Kałuszynie zasiedli do wspólnej Kolacji Wigilijnej.

zdjęcie

Kolejnym przedsięwzięciem z okazji Świąt Bożego Narodzenia była „Wigilia pod chmurką w Kałuszynie” w dniu 18 grudnia 2022r. na Placu Kilińskiego w Kałuszynie, którego celem  było podtrzymywanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w szczególności dzielenia się opłatkiem, wspólnego śpiewania kolęd, degustacja potraw wigilijnych oraz przybycie Św. Mikołaja i obdarowywanie podarunkami zwłaszcza dzieci.

zdjęcie

Boże Narodzenie to czas szczególny, wyróżniający się świąteczną atmosferą. Uroczystemu świętowaniu zarówno w domu rodzinnym, miejscu  pracy jaki i kościele towarzyszą piękne zwyczaje i obrzędy, które są pielęgnowane z pokolenia na pokolenie.

plakat
zdjęcie

„Wśród  nocnej ciszy” - wspólnie odśpiewana kolęda powitalna podczas samorządowego spotkania opłatkowego Gminy Kałuszyn w dniu 15 grudnia 2022 r. wprowadziła zebranych w pełną zadumy atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

dachy

W związku z nadejściem sezonu zimowego, pogorszeniem się warunków meteorologicznych i mogących wystąpić intensywnych opadów śniegu, przypomina się właścicielom, zarządcom, administratorom nieruchomości o obowiązku regularnego odśnieżania dachów, usuwania sopli i nawisów śniegu z budynków.

odsniezanie

Obowiązek zimowego utrzymania chodników położonych wzdłuż nieruchomości spoczywa na właścicielach tych nieruchomości

zdjecie

plakat
zdjęcie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Mińsku Mazowieckim w dniu 29 listopada 2022 r. przeprowadziła szkolenie dla mieszkańców miasta i gminy Kałuszyn na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym.

plakat

Szlachetna Paczka trwa. W tym momencie kilkaset Rodzin wciąż czeka na swojego lokalnego Darczyńcę.

logo

Z uwagi na liczne ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i pozostałej części Europy, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przypomina o obowiązku zgłaszania miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

plakat

Do 30 grudnia 2022 r. każdy płatnik składek powinien założyć profil na PUE ZUS

pracownik socjalny
klan

Informuje się, że w dniu 21 listopada 2022r. między godziną 13.00 a 14.00 na terenie całego Kałuszyna nie będzie wody.

zdjęcie

15 listopada br. w Klubie SENIOR +  w Kałuszynie odbyła się uroczystość z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora.

zdjęcie

W tym roku obchodziliśmy 104. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

zyczenia
plakat
zdjęcie

27 października 2022 r. w Zspole Szkół  Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim odbyło się uroczyste podsumowanie  akcji „Rodacy Bohaterom”  przeprowadzonej w latach 2021-2022 przez Stowarzyszenie  Odra-Niemen.

plakat

Gminne obchody 104 rocznicy Odzyskania  przez Polskę Niepodległości połączone będą z uroczystym wciągnięciem flagi na maszt wybudowany w ramach  projektu „Pod Biało-czerwoną”

plakat

Koncert pieśni patriotycznych w Domu Kultury w Kałuszynie Dnia 6.11.2022 godz. 15.00;

wystąpią : Wniebogłosy , Ukulelki, Just Like Women, Międzypokoleniowy Zespół Razem.

plakat

Do 30 grudnia 2022 r. każdy płatnik składek powinien założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZU

plakat

STRATEGIA ROZWOJU METROPOLII WARSZAWSKIEJ DO 2040 ROKU – zaproszenie dla mieszkańców na konferencję inaugurującą

plakat

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

pies

Dziś w lesie w Milewie zostały znalezione 2 szczeniaczki-suczki, mają  około 3-4miesiące.

Osoby, które są chętne zaadoptować sunie prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Kałuszynie w dni robocze od 7:30 do 15:30 pod numerem tel. 25 757 66 18 wew. 24

kwiaaty

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty 

         Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składamy Państwu wyrazy uznania  i szacunku za trud  i pracę jaką wkładacie  w uczenie, wychowywanie i kształtowanie osobowości młodego pokolenia.

 Życzymy aby codzienna praca niosła  ze sobą spełnienie zawodowe, uznanie i poważanie uczniów oraz szacunek ich rodziców.   

Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Oświaty oraz Emerytom    życzymy  dużo zdrowia,   szacunku wychowanków oraz pomyślności w życiu osobistym.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej                   Burmistrz Kałuszyna

       Bogusław Michalczyk                           Arkadiusz Czyżewski

 

Kałuszyn, 14 października 2022 r.

zdjęcie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie w dniu 11 października 2022 r. otrzymała pięć kompletów odzieży ochronnej strażaka, przekazanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

plakat

Zapraszamy rolników i mieszkańców gmin Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica i Stanisławów na spotkanie z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem w piątek 14 października 2022 r. o godz. 18.00 w Hali sportowej, ul. Warszawska 78A, Dębe Wielkie

plakat

W tym roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki włączył się w akcję Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu”.

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim informuje, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym rozpoczął realizację drugiej edycji kampanii informacyjnej „Wybieraj Bezpieczną Żywność” #EUChooseSafeFood.

Więcej informacji dostępnych na internetowej stronie kampanii:

https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pl

jod

Zgodnie z decyzją podjętą przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, preparat ze stabilnym jodem (tabletki jodku potasu) został przekazany do gmin. Gmina Kałuszyn realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowanie do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Obecnie takiego ZAGROŻENIA NIE MA.

syrena

Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 05.10.2022 r. (środa) w godzinach 9:00-16:00 planowany jest odbiór prac montażowych syreny alarmowej na budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.

praca

Urząd Miejski w Kałuszynie zatrudni pracownika do sprzątania targowisk.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert osobiście w sekretariacie do dnia 3 października  br. lub wysłanie CV na adres e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas pracy - każdy wtorek, wynagrodzenie msc. 540zł

Osoba do kontaktu:Teresa Deretkiewicz:(25)7576618 w.19

woda

W związku z pracami prowadzonymi na odcinku autostrady Sinołęka-Bojmie, w dniu 03.10.2022 w godzinach od 07:00-18:00 nie będzie dostaw wody z hydroforni Sinołęka.

pul

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 672) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu w gminie Kałuszyn od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, pokój nr 6a parter budynku, w godzinach pracy urzędu: 730-1530.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim informuje właścicieli lasów, że istnieje możliwość wystąpienia właścicieli lasów z wnioskiem do Starosty Mińskiego o dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2023r. związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych.

praca

Urząd Miejski w Kałuszynie zatrudni pracownika na zastępstwo na stanowisku ds. gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, na czas określony -  zastępstwo za nieobecnego  pracownika z powodu usprawiedliwionej nieobecności.

na placu

12  września br obchodziliśmy uroczyście  83. Rocznicę jednej z najkrwawszych bitew kampanii wrześniowej pod  Kałuszynem, która mimo znacznych strat była zwycięska dla Polaków. Organizatorami obchodów byli: Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski oraz  Starosta Miński Pan Antoni Jan Tarczyński.

plakat

We wrześniu zapraszamy na Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS. Jest to cykl wydarzeń w całej Polsce, podczas których zainteresowani będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS oraz skonsultować się ze specjalistami instytucji partnerskich. Wszystkie spotkania mają charakter otwarty, a udział w nich jest bezpłatny.

chleb

Tegoroczna  uroczystość dzielenia dożynkowego  chleba w Kałuszynie  odbyła się 4   września, tj. zwyczajowo w pierwszą niedzielę września.

plakat
zdjecie

syrena

Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 02.09.2022 r. (piątek) w godzinach 9:00-12:00 planowany jest montaż syreny alarmowej na budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.

Dożynki 2022
zdjęcie

W dniu 20 sierpnia 2022 r.  na błoniach nad Zalewem Karczunek  odbyły się  gminne zawody sportowo-pożarnicze  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kałuszyn. Organizatorem zawodów był  Burmistrz  Kałuszyna   oraz Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP  w Kałuszynie.

plakat
logo

W związku z licznymi pytaniami od obywateli oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, które napływają do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, dotyczącymi zagadnień i problemów z kupnem węgla od PGG, przypominamy, że do zakupu i odbioru węgla niezbędny jest dokument potwierdzający korzystanie ze źródła spalania.

dodatek weglowy

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Wniosek dostępny jest już do pobrania na stronie rządowej oraz w wersji PDF pod artykułem oraz na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie.  http://opskaluszyn.pl/

ios

Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich ternie różnego rodzaju beczek i pojemników zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.

syrena

Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 23.08.2022 r. (wtorek) w godzinach 8:00-12:00 planowany jest montaż syreny alarmowej na budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

LEŚNICZY WITOLD MILCZAREK

Urlop 16.08.2022r. do 02.09.2022 r.

Następny dyżur w Kałuszynie w dniu 06.09.2022 r.

W sprawach pilnych proszę o kontakt z Waldemarem Walczakiem tel. 601 302 830

Weź udział w rekrutacji

Ciekawa propozycja zarówno dla tegorocznych maturzystów, jak też bardziej doświadczonych studentów!

logo

Zakres obowiązków:

  • wykonywanie masaży leczniczych ręcznych, mechanicznych i limfatycznych

 

plakat
syrena

Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że dla uczczenia pamięci poległych w Powstaniu Warszawskim w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godz. 17:00 uruchomione zostaną syreny alarmowe sygnałem dzwiękowym ciągłym emitowanym przez 1 minutę. Będzie to jednocześnie trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.

Włączenie syren nie będzie związane z wystąpieniem żadnego zagrożenia.

akcyza

W okresie od 01.08.2022r. do 31.08.2022r. należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.