zdjęcie

W dniu 29 czerwca 2024 r. na błoniach nad Zalewem Karczunek odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kałuszyn. Organizatorem zawodów był Burmistrz Kałuszyna oraz Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Kałuszynie.

  Celem organizacji gminnych zawodów sportowo - pożarniczych była ocena stanu wyszkolenia pożarniczego strażaków ochotników, mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu oraz popularyzowanie wśród mieszkańców problematyki ochrony przeciwpożarowej. W zawodach w grupie „A” wzięło udział 8 drużyn: męskie drużyny pożarnicze z jednostek OSP Falbogi, Gołębiówka, Kałuszyn, Nowe Groszki, Olszewice, Sinołęka, Wąsy, Zimnowoda.   

W grupie „C” – kobiece drużyny pożarnicze - jedna drużyna OSP Wąsy.

  Ponadto w zawodach wystartowały cztery Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze: z OSP Falbogi, OSP Kałuszyn, OSP Sinołęka i OSP Wąsy oraz Dziecięca Drużyna Pożarnicza z Sinołęki. Zawody przeprowadzone zostały w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.

   Przebieg zawodów nadzorowała i oceniała w poszczególnych konkurencjach komisja sędziowska z Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim - sędzia główny mł. bryg. Kamil Płochocki.

   Zawody dostarczyły pozytywnych wrażeń licznie zgromadzonym mieszkańcom   miasta i gminy.   Strażacy wykazali  się sprawnością i znajomością obsługi sprzętu,  uczestniczące drużyny zaliczyły wszystkie konkurencje.    

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

 

 Grupa „A” męskie drużyny pożarnicze

Miejsce

Nazwa OSP

Suma punktów

1

OSP Sinołęka

117,32

2

OSP Gołębiówka

150,93

3

OSP Olszewice

156,40

4

OSP Wąsy

158,29

5

OSP Zimnowoda

159,93

6

OSP Falbogi

162,70

7

OSP Kałuszyn

170,93

8

OSP Groszki

189,72

 

            Grupa "C" - kobiece drużyny pożarnicze

1

OSP Wąsy

 

163,86 pkt.

 

            Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze

1 miejsce

MDP Sinołęka

 

103,46 pkt.

2 miejsce

MDP Kałuszyn

 

139,21 pkt.

3 miejsce

MDP Wąsy

 

149,87 pkt.

4 miejsce

MDP Falbogi

 

169,87 pkt.

1 miejsce

DDP Sinołęka

 

174,90 pkt.

 

 

    Wszystkie startujące drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, drużyny zwycięskie  za miejsca I – III otrzymały  statuetki, dyplomy oraz nagrody pieniężne  ufundowane przez Burmistrza Kałuszyna. Urząd Marszałkowski  Województwa Mazowieckiego  zwycięskim Drużynom przekazał nagrody rzeczowe. Zawodnicy  MDP i DDP  zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami.

    Zawody zakończyło spotkanie uczestników z organizatorami na pikniku zorganizowanym przez OSP Wąsy.  

 

 

 • GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE 2024_1
 • Downloads: 0
 • GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE 2024_2
 • Downloads: 0
 • GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE 2024_3
 • Downloads: 0
 • GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE 2024_4
 • Downloads: 0
 • GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE 2024_5
 • Downloads: 0
 • GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE 2024_6
 • Downloads: 0
 • GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE 2024_7
 • Downloads: 0
 • GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE 2024_8
 • Downloads: 0
 • GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE 2024_9
 • Downloads: 0
 • GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE 2024_10
 • Downloads: 0
 • GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE 2024_11
 • Downloads: 0
 • GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE 2024_12
 • Downloads: 0
 • GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE 2024_13
 • Downloads: 0