Na stronie internetowej Urzędu została dodana nowa zakładka "Wyniki głosowań nad uchwałami"

Publikowane są tam szczegółowe wyniki wszystkich imiennych głosowań, zachęcamy do zapoznania się z wynikami głosowań nad poszczególnymi Uchwałami.

 

Ponadto w głównym menu, w zakładce "gmina" jest punkt "Akty prawne". Zamieszczane są tam ważne informacje odnośnie Sesji Rady Miejskiej. Każdy z mieszkańców i nie tylko, może zapoznać się z porządkiem obrad poszczególnych sesji który został przyjęty przez Radnych. W zakładce dostępne są także wszystkie podjęte uchwały.

 

Dostępne są także wszystkie nagrania z sesji, dodatkowym atutem nagrań jest możliwość przejścia do konkretnego pkt. poprzez kliknięcie pod nagraniem godziny przy interesującym nas punkcie i wysłuchanie o czym była mowa na sesji.