Zapraszamy na stronę z możliwością rezerwacji terminu korzystania z sauny.

 

Regulamin korzystania z sauny Ziąbek nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie.

Część ogólna

 1. Sauna jest ogólnodostępnym obiektem zarządzanym przez Gminę Kałuszyn. .
 2. Sauna jest czynna:
  • we wtorki od 16:30 do 21:00,
  • w środy i w czwartki w godz. 18:00 - 21:00,
  • w piątki w godz. 18:00-22:30,
  • w soboty w godz. 12:00-22:30
  • w niedziele w godz. 09:00-21:00.
 3. Sauna jest sauną suchą typu fińskiego z temperaturą maksymalną do 1050C oraz wilgotnością względną 10-15 %.
 4. Sauna składa się z jednej kabiny o pojemności maksymalnej do 10 osób oraz części wypoczynkowej i toaletowej.
 5. W pomieszczeniach sauny obowiązuje zakaz:
  • korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym wylewania jakichkolwiek płynów w kabinie,
  • manipulowania przy piecach i innych zainstalowanych w saunie urządzeniach,
 6. Wstęp do sauny odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji w systemie internetowym za pośrednictwem strony: https://zalewkarczunek.kaluszyn.pl 

 

Zasady korzystania

 1. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kąpieli w saunie tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i tylko na ich odpowiedzialność.
 2. Z obiektu nie mogą korzystać osoby:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub działanie środków odurzających,
  • z przeciwwskazaniami medycznymi,
  • zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom.
 3. Osoby korzystające z sauny powinny posiadać ręcznik do wycierania ciała i ręcznik do położenia na siedzisko lub owinięcia tułowia, mydło oraz klapki na nogi.
 4. Przed wejściem do sauny należy:
  • umyć całe ciało mydłem również w celu zmycia z ciała wszelkich kosmetyków i osuszyć dokładnie ręcznikiem,
  • zdjąć biżuterię oraz wszystkie inne przedmioty metalowe,
  • zdjąć stroje kąpielowe z dodatkiem środków syntetycznych i sztucznych oraz klapki.
 5. Z kąpieli w saunie należy korzystać w pozycji siedzącej lub leżąc. Na ławy w kabinach wchodzić można tylko gołą stopą.
 6. Zaleca się stosowanie cyklu pobytowego w kabinie polegającego na nagrzewaniu i krótkim schłodzeniu ciała np. 2-3 razy po 10-15 minut. Maksymalnie ok. 30 minut dziennie.
 7. Z sauny nie powinny korzystać osoby z następującymi schorzeniami:
  • choroby zakaźne, przeziębienie i gruźlica,
  • choroby przebiegające z ostrym stanem gorączkowym,
  • choroby nerek, wątroby i nowotworowe,
  • niektóre choroby krwi i układu krwiotwórczego,
  • padaczka, stany psychotyczne,
  • choroby układu krążenia w tym szczególnie choroby serca,
  • schorzenia naczyń krwionośnych, stany po wylewach i udarach,
 8. Nie jest zalecane korzystanie z sauny przez kobiety w ciąży.
 9. Korzystanie z sauny wskazane jest w wielu zespołach chorobowych, m.in.:
  • astma oskrzelowa, nieżyty oskrzeli i górnych dróg oddechowych,
  • choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, gościec,
  • stany pourazowe kości i stawów, stany po zapaleniach stawów, mięśni i wiązadeł,
  • niektóre choroby neurologiczne jak zespoły korzonkowe, dyskopatie, neurastenie,
  • niektóre stany zapalne skóry jak nawrotowe ropne zapalenia skóry, choroby świądowe,
  • zaburzenia czynnościowe układu trawiennego z objawami skurczowymi, choroby wrzodowe w okresie remisji.
 10. Korzystanie z sauny odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ocenę stanu zdrowia i możliwości korzystania z sauny powinien przeprowadzić lekarz.
 11. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba korzystająca z sauny powinna przerwać pobyt.