• Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym