zalew kałuszyn
 1. Jednorazowa (jednodniowa) opłata parkingowa - w wysokości 10 zł, od samochodu lub motocykla
 2. Opłata w formie jednorazowego biletu za wejście na teren obiektu:
  • dziecko do lat 12 – 2 zł;
  • pozostałe osoby – 5 zł.
 3. Mieszkańcy Gminy Kałuszyn mogą uiścić opłatę abonamentową, w formie wykupu sezonowej Karty Stałego Użytkownika, w wysokości:
  • dziecko do lat 12 – 2 zł;
  • pozostałe osoby – 5 zł.


Opłaty za korzystanie z sauny Ziąbek nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie

a) GRUPA 5-osobowa w wysokości 100 zł – dla osób od jednej do pięciu za 90 minut,

b) GRUPA 10-osobowa w wysokości 150 zł – dla osób od sześciu do dziesięciu za 90 minut.

Pobór opłat o których dokonywany będzie automatycznie poprzez system płatności online. na stronie https://zalewkarczunek.kaluszyn.pl/

Regulamin korzystania z sauny Ziąbek

 


Opłaty za korzystanie z obiektu Zalew Karczunek w Kałuszynie – w zakresie korzystania z łowiska ryb

 1. Za korzystanie z łowiska ryb, ustala się opłatę dobową w formie jednorazowego biletu - w wysokości 40 zł od osoby.
 2. Mieszkańcy Gminy Kałuszyn oraz członkowie Koła Wędkarskiego w Kałuszynie mogą uiścić opłatę abonamentową, w formie wykupu rocznej Karty Stałego Użytkownika Łowiska, w wysokości:
  • dla osoby do lat 16 – 100 zł;
  • dla osoby która nie będzie miała prawa zabrania ryby z łowiska – 150 zł;
  • dla pozostałych osób – 250 zł.

 

Regulamin amatorskiego połowu ryb nad zalewem w Kałuszynie.


Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego na "Zalewie Karczunek” w Kałuszynie

 1. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest strzeżone w godzinach 1000 – 1800, gdy wywieszona jest biała flaga.
 2. Kolory flag oznaczają:
  • biała – kąpiel dozwolona,
  • czerwona - zakaz kąpieli.
 3. Do korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, uprawnione są osoby posiadające aktualny bilet wstępu lub Kartę Stałego Użytkownika.
 4. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz kąpać się, wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 5. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii itp. proszeni są o zgłoszenie grup do kierownika zespołu ratowniczego.
 6. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
 7. Akwen strzeżony dla osób nie umiejących pływać o głębokości do 1,2 m, wyznaczony jest pomostem.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.
 9. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematami RATOWNIK.
 10. Osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratownika.
 11. Osobom znajdującym się na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, nie wolno:
  • przekraczać stref wyznaczonych w miejscu wykorzystywanym do kąpieli,
  • niszczyć urządzeń i sprzętu przynależnych do miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
  • zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności hałasować, popychać, wrzucać inne osoby do wody,
  • zaśmiecać i brudzić teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz plaży.
  • wprowadzanie psów na teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli i plaży.
 12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania o wykroczeniach.
 13. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego lub urządzeń przynależnych do miejsca wykorzystywanego do kąpieli, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.