harmonogram

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024/2025 r.

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. Więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

deklaracja.pdf

 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił możliwość sprawdzenia czy została złożona deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, pod poniższym linkiem : https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify

bądź pod numerem telefonu: 22 295 51 28

Zadania gminy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odbioru ścieków wykonuje:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
ul. Wojska Polskiego 20
, 05-310 Kałuszyn
Tel.
661-540-505

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościna terenie gminy Kałuszyn

 

Lp.

Numer

rejestrowy

Nazwa firmy

Adres

Telefon

1.

2/2012

PreZero Service Centrum Sp. Z o.o.

ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

24 254 29 87

2.

3/2012

MPK PURE HOME Sp. Z o.o.

ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

29 769 18 00, 29 769 18 01, 29 745 61 40,

3.

7/2012

EKO-SAM BIS Sp. Z o.o.

ul. Dobra 12, 05-306 Jakubów

25 757 90 93,

25 757 90 73, 501 584 490,

500 003 132,

786 872 465

4.

8/2012

Zakład Usług Komunalnych i Zieleni, Wacław Chyliński

ul. Armii Ludowej 21A/40, 05-300 Mińsk Mazowiecki

25 758 03 87

5.

10/2012

EKOLIDER Jarosław Wyglądała

Lucin 4,

08-400 Garwolin

25 682 76 00, 25 683 09 53, 25 740 83 68, 25 740 83 69,

6.

2/2013

Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o.

ul .Błonie 3, 05-110 Siedlce

25 633 25 22,

25 633 25 22 w.22, 25 621 07 56,

25 621 08 19

7.

1/2014

KOMA Marcin Pechcin

ul. Pedagogów 19, 05-311 Dębę Wielkie

602 60 32 18 500 12 77 66 510 13 20 11

8.

1/2015

EKO TEAM Sp. Z o.o.

Wierzbno 97, 07-111 Wierzbno

789 204 049 516 026 706

9.

1/2018

RDF Sp. Z o.o.

ul. Kłobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

29 769 12 58

10.

4/2013

REMONDIS OTWOCK Sp. Z.o.o

Johna Lennona 4 05-400 Otwock

22 779 50 01 22 779 27 95 22 779 43 78

11

1/2019

REMONDIS Sp Z.o.o

Zawodzie 18, 02-981 Warszawa

22 593 03 00

12

1/2023

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.Z o.o.

ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów

25 792 23 11

 

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i właścicieli firm dotyczące umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.


W właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w Gminie Kałuszyn. (Rejestr działalności regulowanej.pdf)

Znalazłeś na terenie naszej gminy dzikie wysypisko?
Poinformuj nas o tym!

Burmistrz Kałuszyna zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie zauważonych na terenie naszej gminy “dzikich wysypisk”.

Burmistrz Kałuszyna, informuje o możliwości składania przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (w tym również wspólnoty mieszkaniowe) wniosków na zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Kałuszyn.

Oprócz zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, prowadzonych zgodnie z terminarzem wywozu 2 razy w roku przez firmę odbierającą odpady komunalne, właściciele nieruchomości mogą przekazywać te odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącym się na terenie Oczyszczali Ścieków w Olszewicach.

 

Punkt jest czynny we wtorki i soboty w godzinach od 800 – 1600, tel. 693 626 345.

Gminy są obowiązane w każdym roku osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu i odzysku wysegregowanych odpadów. Poniżej przedstawiono wymagane i osiągnięte poziomy dla poszczególnych frakcji odpadów:

Zadania gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizuje firma:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie

Wojska Polskiego 20

05-310 Kałuszyn

 

Zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości po sortowaniu są przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, firmie:

Konsorcjum:
Lider Konsorcjum:
RDF Sp.z.o.o.
ul. Kołobrzeska 5,
07-401 Ostrołęka

Członek Konsorcjum:
MPK PURE HOME Sp.z.o.o.
ul. Kołobrzeska 5,
07-401 Ostrołęka,

Członek Konsorcjum:
EKO-SAM BIS Sp.z.o.o.
ul Dobra 12,
05-306 Jakubów

Wysegregowane opakowania z papieru i tektury są przekazywane firmie:

 

Konsorcjum:
Lider Konsorcjum:
RDF Sp.z.o.o.
ul. Kołobrzeska 5,
07-401 Ostrołęka

Członek Konsorcjum:
MPK PURE HOME Sp.z.o.o.
ul. Kołobrzeska 5,
07-401 Ostrołęka,

Członek Konsorcjum:
EKO-SAM BIS Sp.z.o.o.
ul Dobra 12,
05-306 Jakubów

Wysegregowane opakowania ze szkła są przekazywane firmie:

 

Konsorcjum:
Lider Konsorcjum:
RDF Sp.z.o.o.
ul. Kołobrzeska 5,
07-401 Ostrołęka

Członek Konsorcjum:
MPK PURE HOME Sp.z.o.o.
ul. Kołobrzeska 5,
07-401 Ostrołęka,

Członek Konsorcjum:
EKO-SAM BIS Sp.z.o.o.
ul Dobra 12,
05-306 Jakubów

Wysegregowane opakowania tworzyw sztucznych są przekazywane firmie:

Konsorcjum:
Lider Konsorcjum:
RDF Sp.z.o.o.
ul. Kołobrzeska 5,
07-401 Ostrołęka

Członek Konsorcjum:
MPK PURE HOME Sp.z.o.o.
ul. Kołobrzeska 5,
07-401 Ostrołęka,

Członek Konsorcjum:
EKO-SAM BIS Sp.z.o.o.
ul Dobra 12,
05-306 Jakubów