Informujemy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. Więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

deklaracja.pdf

 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił możliwość sprawdzenia czy została złożona deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, pod poniższym linkiem : https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify

bądź pod numerem telefonu: 22 295 51 28