logo

W czerwcu br. zostały ukończone prace przy realizacji zadania pn. „Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Patoku gm. Kałuszyn”.

logo

W dniu 13 maja 2024 r. w Warszawie Pan Arkadiusz Czyżewski - Burmistrz Kałuszyna przy kontrasygnacie Pani Marii Bugno- Skarbnika Miejskiego podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Mariuszem Frankowskim na realizację zadania w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg pn. „Remont drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kałuszynie”  w wysokości 268 684,26 zł. Całkowity koszt realizacji zadania 447 807,11 zł, wkład własny gminy 179 122,85 zł.

logo

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2024 r. Pan Arkadiusz Czyżewski - Burmistrz Kałuszyna przy kontrasygnacie Pani Marii Bugno- Skarbnika Miejskiego podpisał umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej

zdjęcie

W dniu 15 marca 2024r. w Gminnym Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach miało miejsce uroczyste podpisanie umów na wsparcie zadań w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”,

flaga

Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych

zdjęcie

W dniu 10.02.2024r. w OSP Rządza gm. Stanisławów miało miejsce uroczyste podpisanie umowy w przedmiocie dofinansowania z przedstawicielami Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz gmin z powiatu mińskiego.

zalew

Miło nam poinformować, że w dniu 12.12.2023r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pan Arkadiusz Czyżewski- Burmistrz Kałuszyna przy kontrasygnacie Pani Marii Bugno- Skarbnika Miejskiego podpisał umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” na realizację operacji pn.

zdjęcie

W dniu 11 grudnia 2023r. w poniedziałek budynku remizy OSP Nowe Groszki  odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Kałuszyn zakup "Współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2023".

samochód

Gmina Kałuszyn od wielu miesięcy starała się o dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie.

zdjęcie

Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie w programie "WzMOCnij Swoje Otoczenie" dzięki czemu została zakupiona i zamontowana instalacja fotowoltaiczna przy saunie nad Zalewem Karczunek.

W dniu 17 listopada 2023r.  w Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem miało miejsce uroczyste podpisanie umowy w związku z przyznaniem dodatkowych środków w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych OSP-2023” na które Gmina Kałuszyn otrzymała dotację w wysokości 4 600,00 zł.

zdjęcie

W dniu 23 października 2023r.  w Urzędzie Gminy w Siedlcach miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na wsparcie zadania w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych OSP-2023” na które Gmina Kałuszyn otrzymała dotację w wysokości 18 500,00zł.

zdjęcie

W dniu 10 października 2023 r. w Centrum Dialogu Kultur  w Węgrowie odbyło się symboliczne przekazanie promes dla beneficjentów. W  przekazaniu promes uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Pan Tobiasz Bocheński, parlamentarzyści:  Senator  RP - Pani Maria Koc, Poseł Pan Daniel Milewski oraz Starosta Węgrowski Pani Ewa Besztak.

logo

W dniu 26 września 2023 roku zawar­ta została umowa pomiędzy Wo­jewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Kałuszyn na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszko­dliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn”.

Gmina Kałuszyn otrzymała kwo­tę dofinansowania w wysokości 82.528,74 zł (co stanowi 70% kosztów kwalifikowanego zadania), gdzie zaplanowany całkowity koszt zadania będzie wynosić 117.898,20 zł.

zdjęcie

W dniu 27 września 2023r. w Urzędzie Gminy w Siennicy odbyło się symboliczne przekazanie promes w ramach szóstej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dotyczącego PGR-ów.

zdjęcie

W dniu 26 września 2023r. w Węgrowie Pan Arkadiusz Czyżewski - Burmistrz Kałuszyna oraz Pani Maria Bugno- Skarbnik podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Panią Kamilę Mokrzycką na dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na zadanie pn. „Demontaż, zbieranie, transport  oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn”.

logo

Zadanie pn.: „Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn” dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 35.000,00zł.

logo

Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 35 000,00 zł, całość zadania wynosi 54 936,24 zł.

www.wfosigw.pl

plakat

Gmina Kałuszyn została jednym z laureatów kolejnej  edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.

W dniu 12  lipca 2023 r.  w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody z siedzibą w OSP w Cegłowie miało miejsce uroczyste podpisanie umów w przedmiocie  dofinansowania przez  Samorząd Województwa Mazowieckiego realizacji zadań  gmin z powiatu mińskiego.  

logo

Zadanie pn. „Rodzinny Piknik Ekologiczny w Kałuszynie” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie  30 000,00 złotych.

 

zdjęcie

W dniu 29 maja 2023r.  w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie miało miejsce uroczyste podpisanie umów na wsparcie zadań w ramach „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”,

zdjęcie

W dniu 29 maja 2023r. w Mińsku Mazowieckim Pan Arkadiusz Czyżewski - Burmistrz Kałuszyna oraz Pani Maria Bugno- Skarbnik podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w ramach  programów:

zdjecie

Podczas obchodów 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości miało miejsce uroczyste wciągnięcie  flagi na maszt przy pomniku Złotego Ułana. 

zdjecie

W sobotę 12 listopada 2022 r. miało miejsce uroczyste przekazania do użytku zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Olszewicach gm. Kałuszyn.

zdjecie

W dniu 10 listopada br. w Latowiczu miało miejsce uroczyste podpisanie umowy z na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Ochotniczej straży pożarnej w Falbogach” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

logo

Mieszkańcy Gminy Kałuszyn mogą korzystać z klimatyzacji zamontowanej w budynku Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.

zdjecie

W dniu 29 września br.  w budynku OSP w Kałuszynie odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Kałuszyn, który został zakupiony z dotacji celowej w ramach programu OSP-22.

zdjecie

Z początkiem września rozpoczęła się przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Kałuszynie.

logo

Miło nam poinformować, że Gmina Kałuszyn otrzymała grant od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”.

logo

Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn dofinansowano przez Wojewódzki fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 34 130,63zł, całość zadania wynosi 48 758,05zł.

 

 

www.wfosigw.pl

zdjęcie

W dniu 11 lipca 2022r. Pan Arkadiusz Czyżewski - Burmistrz Kałuszyna oraz Pani Maria Bugno podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie „Zdjęcie, transport  i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn” w wysokości 34 130,63zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 48 758,05 zł.

zdjęcia

W dniu 8 lipca 2022r. w Woli Polskiej gm. Jakubów miało miejsce uroczyste podpisanie umów  w ramach Mazowieckiego  Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej  „Mazowsze dla sportu 2022” z budżetu Województwa Mazowieckiego, na które Gmina Kałuszyn otrzymała dotację w wysokości 290 000,00 zł,  przewidywany całkowity koszt zadania 399 990,00 zł.

zdjęcie

W dniu 18 lipca 2022r. odbyło się podsumowanie wyników naboru do edycji Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczonej dla gmin, w których funkcjonowały PGRy.

zdjęcie

W dniu 3 czerwca 2022r.  na rynku w Jeruzalu miało miejsce uroczyste podpisanie umów na wsparcie  zadań   w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw

zdjęcie

W dniu 11 kwietnia 2022r.  Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski  oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie Pan Marek Pachnik  wzięli udział w   spotkaniu podsumowującym   pierwszą edycję rządowego program  Laboratoria Przyszłości.  Celem inicjatywy Laboratoriów Przyszłości jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

zdjęcie

Kolejne termomodernizacje na #Mazowsze dzięki Funduszom Europejskim. Ponad 2,6 mln zł z Funduszy Europejskich umożliwi modernizację energetyczną budynków:

informacja na temat grantu

Informuję, że Gmina Kałuszyn pozyskała środki w kwocie 39 700,00 zł na zakup 10 laptopów wraz z oprogramowaniem dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. 

informacja dotycząca przydzielonego grantu

Gmina Kałuszyn, zgodnie z wnioskiem zaakceptowanym w dniu 7 lutego  2022 roku, pozyskała środki w kwocie 172 470,00 zł  na realizację działań, których celem jest  podniesienie  poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji  budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Gmina Kałuszyn w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”,

tablica projektu

Publiczny internet dla każdego w Gminie Kałuszyn

Zadanie pn.: „Publiczny internet dla każdego w Gminie Kałuszyn”  zostało zrealizowane w ramach Działania nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" POPC

05062020Gmina Kałuszyn realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich – „Zdalna Szkoła w Gminie Kałuszyn”

logo_dofinansowanie_15_12_2021_1Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki przekazywane są do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego ponad 12 mld złotych:

logo mazowszaGmina Kałuszyn otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 4 000 000,00 zł  na realizację zadania pn.:  „Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kałuszynie”.  Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania to 7 500 000,00 zł.

logo projektu

Zadanie pn.: „Publiczny internet dla każdego w Gminie Kałuszyn”  zostało zrealizowane w ramach Działania nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" POPC

flagaW ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł 2, Gmina Kałuszyn pozyskała środki na zapewnienie w bieżącym roku działalności Klubu „Senior+”, funkcjonującego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej.

flagaRok 2021 jest kolejnym, w którym Gmina Kałuszyn otrzymała dotację w ramach resortowego Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 20.08.2021 r.

Okres realizacji zadania: 01.01.2021r.-31.12.2021r.

Przyznana kwota dotacji: 28 800,00 zł

Całkowita wartość zadania: 493 464, 00 zł

Realizowane zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przy udziale środków finansowych poprzednich edycji Programu „Maluch+” w Gminnym Żłobku w Kałuszynie.

logoGmina Kałuszyn otrzymała pomoc finansową z budżetu państwa w wysokości 359 160,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

miasGmina Kałuszyn otrzymała w ostatnim czasie kilka dotacji na zadania inwestycyjne i wyposażenie świetlic wiejskich oraz jednostek OSP:

Uprzejmie informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przystępuje do realizacji zadania pn.: „Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie”.

flagaW ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2021 Moduł 2, Gmina Kałuszyn pozyskała środki na zapewnienie w bieżącym roku działalności Klubu „Senior+”, funkcjonującego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wartość dofinansowania: 35 573,01 zł

zdalna szkoła 2020

flagaRok 2020 jest kolejnym, w którym Gmina Kałuszyn otrzymała dotację w ramach resortowego Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku  do lat 3 „Maluch+”.

 Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 30.07.2020 r.

 Okres realizacji zadania: 01.01.2020r.-31.12.2020r.

 Przyznana kwota dotacji: 48 600,00 zł

 Całkowita wartość zadania: 353 407,04 zł

 Realizowane zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych  przy udziale środków finansowych poprzednich edycji Programu „Maluch+” w Gminnym Żłobku w Kałuszynie.

 plakat.pdf

05062020Gmina Kałuszyn realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich – „Zdalna Szkoła Plus w Gminie Kałuszyn”

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020