plakat

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne. Pomoc dostępna jest w języku ukraińskim, polskim i angielskim.

Pilna pomoc

Gmina Kałuszyn nawiązała kontakt z wicemer miasta Buczy k. Kijowa od której otrzymaliśmy dramatyczny list o sytuacji mieszkańców w tym dotkniętym przez wojnę ukraińskim mieście. W liście zawarto także prośbę o pomoc dla miejscowej ludności.

logo zus

W dniach 26-27 marca 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje akcję „Weekend dla Ukrainy”. W placówkach ZUS w godzinach 9.00 – 15.00 czynne będą sale obsługi klientów dla obywateli Ukrainy, zgodnie z przyjętym harmonogramem:

https://www.zus.pl/

 

fotofraf

W dniu 22 marca od godz. 10.00 do 12.00 w Domu Kultury, dostępny będzie fotograf dla osób z Ukrainy w celu zrobienia zdjęcia niezbędnego do wyrobienia dowodu osobistego.

Prośba o pomoc dla obywateli Ukrainy
gminny punkt pomocowy_1Do Polski dotarło już niemal 1,4 mln uchodźców z Ukrainy. W powiecie mińskim schronienie, jak do tej pory - znalazło prawie1700 osób, z czego 109 Ukraińców (matki z dziećmi) przebywa na terenie gminy Kałuszyn i każdego dnia przybywają kolejne osoby. Nasi mieszkańcy okazali olbrzymie serce, przyjmując większość z nich pod swój dach, zorganizowano już wiele zbiórek i akcji pomocowych. Jednak niektóre artykuły wciąż są potrzebne i w związku z tym apelujemy o nieustawanie w okazywaniu serca i udzielanie pomocy potrzebującym.

grafika social media_1Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, iż do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Міністерство Юстиції Польщі зазначає, що до диспозицї всіх осіб перебуваючих в Польщі, в тим також іноземців, залишається система безоплатної допомоги, яка діє відповідно до Закону від 5 серпня 2015 р. про безоплатну правову допомогу, безоплатні консульації громадянські і правової освіти. Кожен, хто не може оплатити витрати на оплачувану юридичну допомогу, має право на допомогу.

 

Комунікація для біженців війни з України та українців, які проживають в Польщі:  https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60

ukraina_1Bardzo cieszy nas aktywność naszych mieszkańców w organizacji pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Ważne jednak, by pomoc tę dobrze przygotować, korzystając z informacji instytucji zarówno publicznych, jak i organizacji społecznych organizujących pomoc i znających aktualne potrzeby w tym zakresie.

pomoc ukrainie_1Szczegółowe informacje dla osób z Ukrainy dostępne są na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

tel. +48 47 721 75 75