położenie

Gmina Kałuszyn położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, przy drodze krajowej Nr2 Świecko-Terespol i zajmuje powierzchnię 95 km2. Na system osadniczy składa 29 wsi oraz miasto Kałuszyn, które zamieszkuje 6.300 osób.. Przez teren gminy przebiega fragment autostrady A-2 (obwodnica Mińska Mazowieckiego) co stwarza dogodne warunki dojazdu do Warszawy, Mińska Mazowieckiego i Siedlec.


W gminie jest  około 990 indywidualnych gospodarstw rolnych i działa 400 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Większość z nich to firmy rodzinne.
Historia miasta Kałuszyn jest małą kroniką dziejów państwa polskiego. Najstarsze znaleziska archeologiczne  pochodzą z III w p.n.e.. Kałuszyn w 1718 r. otrzymał prawa miejskie na mocy przywileju wydanego przez króla Augusta II na Sejmie w Grodnie. Herb Kałuszyna w postaci czarnego kozła w żółtym polu ustanowiono 160 lat temu.
Najbardziej charakterystycznymi zabytkowymi obiektami w Kałuszynie są: kościół parafii rzymsko – katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w ołtarzu głównym znajduje się obraz patronki kościoła namalowany przez Michała Elwiro Andriolego, Plebania w Kałuszynie z II połowy XIX w., Poczta z końca XIX w., Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej z 1916 r., Oberża z II połowy XIX w.,Zespół dworski w Gołębiówce wybudowany w latach 1923-27 i zespół dworsko – folwarczny w Sinołęce wybudowany ok. 1830 r. wraz z XVII w. kaplicą rodową..
Na cmentarzu parafialnym znajdują się mogiły i pomnik poświęcony żołnierzom 1 Dywizji Piechoty Legionów im. Józefa Piłsudskiego poległym w zwycięskiej bitwie pod Kałuszynem 12 września 1939 roku.
Kałuszyn położony jest w zdrowym i atrakcyjnym przyrodniczo regionie. Niezwykle istotnym elementem pejzażu są kompleksy leśne. Wśród nich znajdują się głównie bory mieszane. Akweny wodne położone między lasami, łąkami tworzą ekosystemy sprzyjające bytowaniu różnorodnych gatunków fauny i flory.

Kałuszyńskie Krajobrazy

Gmina Kałuszyn_11 Gmina Kałuszyn_12 Gmina Kałuszyn_10 Gmina Kałuszyn_3 Gmina Kałuszyn_4 Gmina Kałuszyn_5 Gmina Kałuszyn_6 Gmina Kałuszyn_7 Gmina Kałuszyn_8 Gmina Kałuszyn_9


Ścieżki ekologiczne stwarzają warunki do zorganizowanego i indywidualnego wypoczynku na łonie natury. Do cennych przyrodniczo elementów zalicza się rezerwat Przełom Witówki, który zajmuje 92,11 ha.  Ma on charakter florystyczny i służy ochronie zbiorowisk roślinnych, porastających dolinę rzeki Witówki. Część gminy znajduje się w Mińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Występuje tu użytek ekologiczny „Sosny Olszewickie” . W jego obrębie znajdują się sosny pospolite w wieku około 300 lat o obwodzie do 280 cm.

Sosny Olszewickie

Gmina Kałuszyn_1 Gmina Kałuszyn_13 Gmina Kałuszyn_14 Gmina Kałuszyn_15 Gmina Kałuszyn_2


Tradycyjny charakter gospodarstw rolnych stwarza warunki do bliskiego kontaktu z przyrodą i zachęca do wycieczek pieszych i rowerowych.     
Gmina od lat tworzy dogodne warunki  do rozwijania działalności gospodarczej , zamieszkania i aktywnego wypoczynku. We wszystkich sołectwach oraz w mieście jest dobrze rozwinięta infrastruktura wodociągowa oraz system kanalizacji w mieście, zaawansowana jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich.

Dysponujemy kompleksami boisk sportowo-rekreacyjnych w tym dwa korty do tenisa. Podstawowe potrzeby edukacyjne zaspokajają Szkoły Podstawowe w Kałuszynie i Nowych Groszkach oraz filia Szkoły Podstawowej w Chrościckach, Publiczne Gimnazjum oraz Przedszkole w Kałuszynie.

Korty tenisowe, boiska, bieżnie – miejsca aktywnego wypoczynku w Kałuszynie

Gmina Kałuszyn_43 Gmina Kałuszyn_41 Gmina Kałuszyn_42 Gmina Kałuszyn_40 Gmina Kałuszyn_2 Gmina Kałuszyn_3

Przy szkole Podstawowej od 33 lat dział  Zespół Pieśni i Tańca „Kasianiecka”. Zespół Kasianiecka zdobywa sukcesy w wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach oraz przeglądach tanecznych i teatralnych. Ostatnio zdobył złoty medal w X międzynarodowym Dziecięcym i Młodzieżowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Magia Italia” we Włoszech. 

Gmina może pochwalić się również pięknie rozbudowaną Biblioteką Publiczną, która zajęła I miejsce w kraju, w rankingu Bibliotek 2012, przeprowadzonym przez Instytut Książki i Dziennik Rzeczypospolita.

 Gmina Kałuszyn_8


Aktywność życia na wsi potwierdza zajęcie I miejsca przez wieś Zimnowoda w konkursie „Przyjazna wieś 2011”. Konkurs został zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.
Do jednej z większych inwestycji realizowanych przez gminę w 2011 roku była budowa zbiornika retencyjnego o powierzchni lustra wody 7 ha, którego otoczenie zostało zagospodarowane do celów rekreacyjnych. W ramach zagospodarowania wybudowano kąpielisko z plażą o długości ca 250 m i szerokości 40 m, dwa boiska do piłki plażowej, plac zabaw dla dzieci, przebieralnie i toalety, ścieżkę rowerową wokół zbiornika i ścieżkę edukacyjną. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie w roku 2013 wybudowany  amfiteatr wykorzystywany do imprez plenerowych, w pobliżu jest wykonana droga dojazdowa i parkingi
Zbiornik rekreacyjny został wpisany w naturalne środowisko. Wraz z otoczeniem stwarza idealne warunki na potrzeby rekreacyjne oraz inwestycje budowlane. Wokół zbiornika dominują tereny zielone i leśne, są idealnym miejscem pod zabudowę mieszkaniową. W sąsiedztwie zalewu i lasów wydzielono 41 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe.

 Zalew "Karczunek" idealne miejsce do rekreacji i pod zabudowę mieszkaniową

Gmina Kałuszyn_14 Gmina Kałuszyn_44 Gmina Kałuszyn_45  Gmina Kałuszyn_13

Gmina Kałuszyn_20 Gmina Kałuszyn_21 Gmina Kałuszyn_6 Gmina Kałuszyn_5

Gmina Kałuszyn_10 Gmina Kałuszyn_27 Gmina Kałuszyn_28 Gmina Kałuszyn_7 Gmina Kałuszyn_9

Czysta woda w zbiorniku pełnym ryb

Gmina Kałuszyn_35 Gmina Kałuszyn_34 Gmina Kałuszyn_37 Gmina Kałuszyn_38

Wytyczone pasy drogowe pod ułożenie infrastruktury technicznej i nawierzchni przy zalewie "Karczunek"

Gmina Kałuszyn_23 Gmina Kałuszyn_24 Gmina Kałuszyn_26

Rzut planu działek z lotu ptaka

Z lotu ptaka zalew plan działek_1

Szczegółowy wykaz działek

wykaz działek

W naszym mieście odpoczywać tez można w pięknie odnowionym skwerze miejskim, przy fontannie, wzbogaconym o elementy małej architektury takie jak: plac wodny, plac zabaw dla dzieci, stała scena, odbudowana stara studnia. W letnie miesiące, na stałej scenie odbywają się występy różnych zespołów, prowadzone są zabawy dla dzieci i wiele innych różnych atrakcji. Nowy park tętni życiem, Jest to miejsce dla organizacji uroczystości, festynów i innych imprez kulturalno – rozrywkowych.

Park tętniący życiem. Miejsce organizacji uroczystości, festynów i imprez kulturalno-rozrywkowych

Gmina Kałuszyn_11 Gmina Kałuszyn_12

Gmina Kałuszyn_16 Gmina Kałuszyn_17 Gmina Kałuszyn_18 Gmina Kałuszyn_19

Gmina Kałuszyn_22 Gmina Kałuszyn_25 Gmina Kałuszyn_29

Gmina Kałuszyn_30 Gmina Kałuszyn_31 Gmina Kałuszyn_32 Gmina Kałuszyn_4 Gmina Kałuszyn_36 Gmina Kałuszyn_33

Korzystny układ komunikacyjny, duża ilość terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługi, dobrze funkcjonująca oświata, opieka społeczna i zdrowotna, nie skażone środowisko przyrodnicze to wielkie  atuty gminy Kałuszyn. Nowo wybudowany odcinek autostrady A-2 skraca czas podróży do Warszawy do 55 minut. 
Warto poznać naszą historię i piękne obiekty zabytkowe posadowione w przestrzeni pięknego ukształtowanego przez naturę krajobrazu. Zapraszamy zatem do zwiedzania miasta, okolicy i osiedlania się w naszej pięknej i dynamicznie rozwijającej się gminie.